Narratieve coaching

Ieder mens heeft zijn of haar persoonlijke levensverhalen.  Ze komen tot stand in de dialoog die je met jezelf voert, in interactie met anderen en ze worden beïnvloed door ontwikkelingen in de maatschappij en tijdgeest. Ze veranderen met nieuwe ervaringen. Je gaat bijvoorbeeld anders kijken naar wat er gebeurd is. Je vertelt het een volgende keer met meer of minder verdriet, met meer of minder humor. Je laat wat weg uit het verhaal en er komt iets bij. De werkelijkheid is hoe je het beleeft. 

Soms ontwikkel je een probleemverhaal dat je belemmert in wat je wil of kan. Je identificeert je zo met het probleem, dat er geen ruimte overblijft voor een ander verhaal, een gezonder perspectief. Als dit het geval is, dan kan een narratief coachingstraject je helpen. Als je de samenhang tussen de patronen in je leven gaat zien, ben je je meer bewust van je eigen manier van denken, voelen en doen. Daarmee ontstaat een andere betekenis, schep je een nieuwe werkelijkheid waarin je anders kan leren omgaan met de gebeurtenissen in je leven. Narratieve coaching maakt gebruik van creatieve werkvormen, zoals het tekenen van je levenslijn, een genogram, de methodiek 'een taal erbij' (De Kontekst), specifieke werkvormen op het gebied van loopbaanontwikkeling, sprookjes, verhalen, gedichten, schilderijen en film. 

Een narratief coachingstraject start bij voorkeur met de ZKM (zie de informatie op deze website). Mijn kennis en ervaring ligt op het gebied van relaties, loopbaan en leefstijl.