Levensverhalen

Zelfkennis is inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen. Zelfkennis helpt je in het lopen van jouw levenspad, in het construeren en reconstrueren van jouw levensverhaal. Zelfinzicht is de basis voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 

De Zelf Kennis Methode is een methodiek die past binnen de narratieve psychologie en is ontwikkeld door Emeritus Prof.dr. Hubert Hermans. De visie van de ZKM is dat mensen enerzijds streven naar het realiseren van eigen wensen en doelen, dat wat ze Zelf belangrijk vinden. Anderzijds zoeken mensen naar de verbinding met de Ander of iets Anders. Beide drijfveren zijn universeel. Je bent je er vaak minder bewust van. Ze openbaren zich in de gevoelens en de gedachten die je hebt over de gebeurtenissen en ervaringen in je leven. 

In een aantal bijeenkomsten onderzoek je welke ervaringen en situaties invloed op je hebben (gehad). Verleden, heden en toekomst komen aan bod met behulp van ontlokkers of themakaarten. We bespreken de onderliggende gevoelens en de betekenis ervan voor jou. Vervolgens bepaal je wat je wil doen met de verworven inzichten met behulp van een persoonlijk ontwikkelplan. Het doel is dat het leven je niet meer overkomt, maar dat je zelf de regie voert. In dit proces van zelfsturing maken we gebruik van creatieve werkvormen, zoals het tekenen van je levenslijn, genogram, foto's, de levensboom, verhalen, gedichten, schilderijen en film, afhankelijk van wat bij je past.

Mijn levensverhaal, ontdekkingsreis naar mijzelf, is ontwikkeld voor moeilijk lerende volwassenen. Het vertellen van je levensverhaal met de emoties die je gevoeld hebt, heeft een therapeutische werking. Het zorgt enerzijds voor een vermindering van angst en depressieve klachten. Anderzijds zien we een toename van het welbevinden door aandacht te hebben voor je mogelijkheden, je vaardigheden, talenten, wensen en dromen (2018, J. Beernink).

Mijn leven in kaart, met ouderen in gesprek over hun levensverhaal. Veel ouderen hebben er behoefte aan om terug te kijken op hun leven en erover te vertellen. Een quote van Soren Kierkegaard: het leven moet voorwaarts worden geleefd, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden. Het samen ophalen van herinneringen werkt positief in het ontdekken van samenhang en het aanvaarden van de eigen levensloop. Het is een bijdrage aan de zingeving van ouderen aan hun leven. Voor mensen met dementie is Mijn leven in fragmenten ontwikkeld. Voor verwanten is Dementie Goed Uitgelegd en voor professionals is het Dementie Stellingen Spel ontwikkeld (Dementie Academie). Het verstevigt de onderlinge band in de zorg voor de persoon met dementie.

Wat levert het je / jullie op:

  • meer inzicht in jezelf en wat jou inspireert
  • verheldering van je wensen en je doelen
  • meer bewustzijn en inzicht in wat je energie geeft en wat je energie kost
  • meer inzicht in het thema, 'de rode draad', van je leven
  • goede en duurzame keuzes maken in doelen en gedrag
  • betere afstemming en samenwerking met anderen