Over mij

Mijn naam is Mieke van Engelen. De werkwijze van ‘leren van anderen = leren veranderen’ is mijn weg in hulpverleningsland dat door de verzakelijking in de zorg symptoom- en klachtgericht is en minder aandacht heeft voor het levensverhaal dat iemand te vertellen heeft.

Op jonge leeftijd las ik al graag en veel, feit en fictie. Ik las wat met ‘de mens’ te maken had: over gedrag, emoties, cultuur, literatuur en kunst. Ik ben blij dat mijn interesses bij elkaar komen in de narratieve psychologie. Ik ben enthousiast over de Zelf Kennis Methode. De ZKM is dè manier om tot inzicht te komen. Door het verkrijgen van inzicht in persoonlijke gevoelspatronen, wordt bewustwording gestimuleerd: welke gevoelens werken belemmerend op je en welke gevoelens stimuleren je juist om zaken aan te pakken? Door observatie in het dagelijks leven, kun je de gewenste veranderingen aanbrengen en een positief toekomstperspectief ontwikkelen. 

Werkervaring
Lezen is leuk. De theorie is interessant, maar uiteindelijk is de praktijk meest uitdagend. Behandeling of begeleiding, het gaat om: "wat werkt voor jou en wat werkt voor jullie?" Na ervaring opgedaan te hebben in diverse functies in onderwijs en verslavingszorg werk ik nu sinds 12 jaar als psycholoog/systeemtherapeut bij Amarant, een organisatie in de gehandicaptenzorg. Ik werk met mensen die op hun weg in hulpverleningsland één of meerdere DSM-diagnoses gekregen hebben, zoals LVB (Licht Verstandelijke Beperking), ASS (autisme), AD(H)D, Persoonlijkheidsstoornis, enz.enz. Het is een dynamisch werkveld waarin meerdere 'partijen' een rol hebben, zoals de persoon zelf maar ook ouders, broer, zus, begeleiders en andere hulpverleners tot aan financiers van de zorg. De organisatie van de zorg zelf is een complex verhaal geworden!

In mijn visie staat jouw eigen, unieke, persoonlijk verhaal met jouw vraag centraal. Wat is je wens voor het leven? Wat heb je nodig om je te ontwikkelen naar wie je wil zijn en wat je aankan? Ik wil graag de ZKM meer bekendheid geven in de gehandicaptenzorg door middel van een ZKM traject op maat. Door het delen van verhalen vanuit diverse invalshoeken kunnen we van en met elkaar leren en ontstaat er meer samenhang in de zorg met persoonlijke ruimte voor eenieder. Ik ben beschikbaar als ZZP-er en al betrokken bij wooninitiatieven voor mensen met een beperking. Casuïstiekbesprekingen en deskundigheidsbevordering of trainingen zijn mogelijk. 

Ik blijf lerende (van anderen) en laat me inspireren voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn volgende training is: Mijn levensverhaal voor LVB van het Quality of Life Centre. Een levensverhaleninterventie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Wil je meer weten? Of jullie als gezin, familie, professionals? Neem contact met me op! 

Mieke van Engelen Mieke van Engelen