Narratieve psychologie

Narratieve psychologie houdt zich bezig met wat mensen over zichzelf vertellen. Het narratief of het verhaal van mensen is de werkelijkheid zoals zij die beleven. "Narratief" komt van het Latijnse woord "narrare", dat "vertellen" betekent. In onze verhalen leggen we verband tussen verleden, heden en toekomst. Onze verhalen worden beïnvloed door de sociale, culturele en politieke context.

Het uitgangspunt van de narratieve psychologie is dat mensen zin en betekenis ontlenen aan gebeurtenissen door erover te vertellen. Door het delen van belevenissen met een ander en erop te reflecteren, ontstaat een ordening in de ervaringen en construeren mensen hun identiteit. Hun idee over wie ze zijn of willen zijn in de wereld van vandaag en morgen. Een identiteit ligt niet vast, is niet statisch. Onze persoonlijkheid krijgt vorm in de interactie met anderen.