Internal Family Systems-therapy (IFS)

Een traject met de ZKM bevordert het verkrijgen van inzicht in jezelf en hoe je je verhoudt tot anderen en de gebeurtenissen in je leven. Je komt meer bewust in het leven te staan, zodat je betere keuzes kunt maken op belangrijke leefgebieden. Het doel is dat het leven je niet meer overkomt, maar dat je zelf de regie voert. Dit proces naar meer zelf-sturing kan nog steeds gepaard gaan met dilemma's of tegenstrijdigheden in wat je wil of kan bereiken. Enerzijds werk je hard om je doel te bereiken en anderzijds werk je jezelf tegen. Misschien door een ongezonde leefstijl, uitstelgedrag, een relatie die je belemmert. Misschien speelt angst een rol, of schaamte, onverwerkte trauma's die je weerhouden om je wensen te verwezenlijken.

Internal Family Systems-therapy (IFS) is een evidence based methode die aansluit bij de ZKM. Het doel is om uiteenlopende gevoelens, gedachten en gedragingen beter samen te laten werken, zodat je zelf leiding kunt nemen in je leven.

Mocht je geïnteresseerd zijn in IFS, neem contact met me op. Dan bespreken we de mogelijkheden.